Rapport for prosjekt: Lukter det framtid Skole

Rapporten for vårt skolebibliotekprosjekt LDFSkole er nå ferdig.
Last ned rapporten HER
Les rapporten HER


 

 

Rapport for Lukter det framtid

A Smell of Future – intervju i Helsinki

I forbindelse med presentasjonen av Lukter det framtid i Helsinki forrige måned ble det gjort et intevju i etterkant av foredraget.


Description

The Presidency of the Nordic Council of Ministers rotates annually between the five Scandinavian countries. Finland holds the Presidency for 2011 and as part of its agenda, the Ministry of Education and Culture organized an expert seminar in partnership with the Helsinki City Library. Public library authorities, library managers and other actors in the field participated in discussing the theme “The Future Library”. The participants came from all around the Nordic region as well as the Baltic countries and Russia.

Petter von Krogh from Buskerud County Library was involved in a project to map out the library network in an innovative way that produced useful and, at times, surprising results.

More info: http://lukterdetframtid.org/

Reporter: Harri Annala
Filming and editing: Tuomas Lipponen
Date of filming: 14.10.2011

Lukter det framtid presentation in Helsinki

My presentation of the project «A Smell of future? – Knowing the future is knowing your now» at The Library of the Future conference in Helsinki Oct. 13 – 15. 2011.

My notes for the presentation is published here.

KHiB Fellesprosjekt

Her er resultatene fra  masterstudentenes ved kunsthøgskolen i Bergen sitt samarbeid med Lukter det framtid. Men først en stemningsvideo fra studentenes deltakelse på konferansen ROMLING 2010:

ROMLING 2010 from buskfyb on Vimeo.

Gruppe 1: Activities

Gruppe 2: Communication

Bibliotek: Communication from buskfyb on Vimeo.


Gruppe 3: Logistikk

Gruppe 4: Miljø

Miljø from buskfyb on Vimeo.

Lenker til biblioteksjefintervjuene

Det er skrevet notater fra alle intervjuene som ble gjort med de 21 biblioteksjefene i forbindelse med Lukter det framtid for folkebibliotek. Under følger lenker til disse notatene.

Foto: SimonDeanMedia

Foto: SimonDeanMedia

http://bitly.com/ldfaalintervju
http://bitly.com/ldfovreeikerintervju
http://bitly.com/ldfsigdalintervju
http://bitly.com/ldfroykenintervju
http://bitly.com/ldfrollagintervju
http://bitly.com/ldfringerikeintervju
http://bitly.com/ldfnoreoguvdalintervju
http://bitly.com/ldfnesintervju
http://bitly.com/ldfnedreeikerintervju
http://bitly.com/ldfmodumintervju
http://bitly.com/ldflierintervju
http://bitly.com/ldfkrodsheradintervju
http://bitly.com/ldfkongsbergintervju
http://bitly.com/ldfhurumintervju
http://bitly.com/ldfholeintervju
http://bitly.com/ldfholintervju
http://bitly.com/ldfhemsedalintervju
http://bitly.com/ldfgolintervju
http://bitly.com/ldfflaaintervju
http://bitly.com/ldfflesbergintervju
http://bitly.com/ldfdrammenintervju

Lukter det framtid Skole er i gang!

ldfskolelogo
Nå har vi startet skolebibliotekturneen vår, LDFSkole. Første besøk gikk til Lier VGS, og mye av informasjonen derfra er lagt ut HER. Resten av denne uka besøker vi følgende skolebibliotek:

Onsdag 10.11.2010: Numedal vgs kl. 10.00 og Kongsberg, ca. kl. 13.00
Torsdag 11.11.2010: Ringerike vgs kl. 09.30 og Hønefoss vgs kl. 12.30.

Avtaler med de øvrige skolebibliotek i videregående skoler i Buskerud vil bli gjort med det første. Vi gleder oss!

LDFSkole og Buskerud Libraries on the Web!

klow
Nå er fylkesbiblioteket straks ute på veien igjen. Denne gangen er det skolebibliotekene i videregående opplæring som skal kartlegges etter LDF-metoden. Dette sees som et ledd i prosjekt Livslang Læring i Buskerud, og det er publisert en nokså rikholdig artikkel om disse besøkene på den nyoppstartede bloggen for Livslang Læring i Buskerud. Lukter det framtid for folkebibliotek er naturligvis ennå ikke avsluttet, ettersom det fremdeles gjenstår nokså mye publisering og bearbeiding av materiale. Dette arbeider vi stadig med å få i havn. Dette er likevel ikke ensbetydende med at Lukter det framtid for folkbibliotek har stoppet opp, tvert i mot. Fylkesbiblioteket har nettopp vært i kontakt med bibliotekvenner i Kansas state Library etter via en artikkel i Computers in Libraries å ha blitt gjort kjent med deres meget vellykkede, gjennomprøvede og godt dokumenterte prosjekt KLOW (My Kansas Libraries on the Web).
Behov for bistand knytta til bedring av tjenester på web var blant hovedfunnene i Lukter det framtid, og vi går om kort tid ut med tilbud til folkebibliotekene om hjelp på dette området. Det konkrete startskuddet for det vi kan kalle Buskerud Libraries on the Web finner sted under Bibliotekledermøtet på Geilo 14. og 15. november. Vi gleder oss!

Romling fredag 15.10

romlingprogfredag

Harmoni i Alta

Her kommer en bloggpost til inspirasjon. I samband med at jeg deltok på biblioteklederseminaret 2010 i Kautokeino, rakk jeg innom fantastiske Alta bibliotek. Folkebiblioteket i Alta er lokalisert i det gamle posthuset i sentrum, og er innredet i tråd med prinsipper fra Feng Shui. Biblioteksjefen kunne fortelle meg at en tysk Feng Shui-mester har gitt råd og veiledning til arkitekten underveis, og resultatet har virkelig blitt noe helt eget! Fotografier og film når selvfølgelig ikke virkeligheten opp til knærne, men det gir i alle fall et inntrykk av hvordan Alta bibliotek er. Jeg traff også på bibliotekar Ole David Østli i skranken, engasjert med å formidle Alta bibliotek på YouTube.

FOTO FRA ALTA BIBLIOTEK:

VIDEO AV HOVEDBIBLIOTEKROMMET I ALTA BIBLIOTEK:

href=»http://www.youtube.com/user/oledavidostli» target=»_blank»>Bibliotekar-TV!

VIDEO AV DET ÅPNE MAGASINET I ALTA BIBLIOTEK:

Velkommen!
Velkommen til bloggen for Lukter det framtid! Fylkesbiblioteket skal dokumentere stoda i alle folkebibliotekene i Buskerud med bilder, video og statistikk. Alt kan følges her på Lukterdetframtid.org.
buskfyb på Flickr
George Orwell sa:

"People can foresee the future only when it coincides with their own wishes, and the most grossly obvious facts can be ignored when they are unwelcome. I believe that it is possible to be more objective than most of us are, but that it involves a moral effort. One cannot get away from one's own subjective feelings, but at least one can know what they are and make allowance for them."